06-30837158 info@jbtraining.nl

Privacy

Privacy
JB Training & Advies is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom geven wij in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over de wijze waarop JB Training & Advies persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website verwerkt.
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt JB Training & Advies zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is JB Training & Advies, Dries 19, 6006 HR WEERT.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarmee we de gegevens verwerken en van eventuele verplichtingen die wettelijk zijn vastgelegd. Neem voor vragen hierover contact op met info@jbtraining.nl.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten delen wij de door u verstrekte gegevens niet met derden.

Cookies
JB Training & Advies maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. JB Training & Advies maakt gebruik van cookies op haar website om het gebruik van de website te analyseren, gebruiksgemak te verbeteren en om bezoekers van www.jbtraining.nl een gerichte dienstverlening en inhoud aan te bieden.
Door gebruik te blijven maken van www.jbtraining.nl geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en het verwerken van op deze wijze verkregen persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt vermeld.
Ook door ons geselecteerde derden kunnen via onze site cookies op uw computer plaatsen. De volgende partijen plaatsen via www.jbtraining.nl cookies op uw computer:
• Google Analytics;
• Facebook.
U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Ook kunt u via uw browserinstellingen na het bezoek aan de website ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen.

Uw rechten
U kunt bij ons opvragen welke gegevens wij hebben geregistreerd en ons vragen deze te corrigeren of verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden. Stuur hiervoor een mail aan info@jbtraining.nl.

Beveiliging persoonsgegevens
We vinden het erg belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking. Hiertoe nemen wij passende maatregelen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jbtraining.nl. Om uw persoonsgegevens veilig te houden, zorgen wij dat de servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Daarnaast versturen we uw gegevens enkel via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje bovenin.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan op ieder moment door ons worden gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@jbtraining.nl.

Privacyverklaring laatst bijgewerkt op 14-08-2019.
JB Training & Advies is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62550659.